Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o zabiegach AGRO 2024 r.

Nadleśnictwo Brzózka informuje, że w dniach 29 kwietnia do 31 maja 2024 roku na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych tj. : barczatki sosnówki.

Do zabiegu zakwalifikowane zostały drzewostany o łącznej powierzchni  1106,50 ha    w tym: gmina Krosno Odrzańskie 494,90 ha , gmina Lubsko 450,90 ha, gmina Dąbie 160,70 ha.

położone w leśnictwach:

  1. Łąkowa – obręb leśny Brzózka (gmina Krosno Odrzańskie 494,90 ha)

Pole zabiegowe zlokalizowane jest wewnątrz obszaru : 

Strumienno – Nowy Raduszec – Sarbia - Retno.

 

  1. Gozdno – obręb leśny Bobrowice (gmina Lubsko 450,90 ha)

Pole zabiegowe zlokalizowane jest wewnątrz obszaru:

Strużka – Gozdno – Tymienice – Przychów

 

  1. Szczawno – obręb leśny Pław (gmina Dąbie 160,70 ha.)

Pole zabiegowe zlokalizowane jest wewnątrz obszaru:

Laski Odrzańskie – Leśniów Mały - Ciemnice

Do zabiegu użyty zostanie preparat Confirm – jest to związek z grupy pochodnych diacylohydrazyn zawierający jako substancję czynną – tebufenozyd (22,49 %) w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)           o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników sosny (gąsienice motyli) w lasach. Będzie stosowany w dawce 0,4 l/ha rozpuszczonej w wodzie                       z dodatkiem adiuwanta Ikar 95 EC. Ilość cieczy roboczej potrzebnej na zabezpieczenie 1 hektara wynosi około 3 litry. Ciecz rozbijana jest przez atomizery na mikrokrople (o wielkości ok. 150 mikrometrów), które osadzają się w koronach drzew. Okres prewencji wynosi 7 dni, nie ma okresu karencji dla tego preparatu.

Zabieg wykonywany będzie z lotniska Przylep. Pracownicy Nadleśnictwa Brzózka nie biorą bezpośredniego udziału w zabiegach i nie mają styczności z wyżej wymienionym środkiem ochrony roślin.

Obszary leśne zakwalifikowane do zabiegów ratowniczych na czas ich trwania zostaną oznakowane w terenie tablicami o treści:

„ ZAKAZ WSTĘPU DO LASU” - „ZABIEGI CHEMICZNE” z podanym terminem obowiązywania zakazu.