Asset Publisher Asset Publisher

Nowy samochód patrolowo-gaśniczy

Nadleśnictwo Brzózka zakwalifikowane jest do nadleśnictw I kategorii zagrożenia pożarowego. Zdecydowaną większość obszarów leśnych zajmują drzewostany sosnowe z łatwopalnym runem składającym się z traw, wrzosów, borówki.

W okresie wczesnej wiosny wzrasta zagrożenie pożarowe w kompleksach leśnych sąsiadujących z polami i nieużytkami. Na skutek wypalania traw ogień łatwo może przenieść się do lasu.

W nadleśnictwie działa system obserwacyjno-alarmowy, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru. System ten składa się z 3 dostrzegalni pożarowych, punktu alarmowo-dyspozycyjnego, patroli lotniczych, patroli przeciwpożarowych, sieci stałej obserwacji naziemnej.

Samochód patrolowo-gaśniczy jest elementem tego systemu, przeznaczony jest do patrolowania, lokalizowania i gaszenia pożarów, dogaszania pożarzysk, a także prowadzenia wspólnych działań z jednostkami straży pożarnej na terenach leśnych.

Nowy samochód zakupiono w ramach projektu ochrony przeciwpożarowej, na który Lasy Państwowe uzyskały wsparcie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem programu  jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat.