Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna
Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Brzózka jest prowadzona w oparciu o Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz w oparciu o Regulamin Sprzedaży Drewna wprowadzony  Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka.
 
  • Treść Regulaminu Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Brzózka dostępna jest na stronie bip.lasy.gov.pl.
  • Nadleśnictwo Brzózka oferuje do sprzedaży w aukcji internetowej w aplikacji e-drewno niewielkie ilości drewna, nieobjęte głównymi procedurami sprzedaży np. sortymenty, których ilość pozyskanej masy nie przekracza 50 m3 lub wystąpiły wynikowo w pozyskaniu.
  • W miesiącu .......... br. nadleśnictwo oferuje do sprzedaży poniżej wymienione sortymenty drzewne, które będzie można zakupić na aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno dostępnej na stronie www.e-drewno.pl

  • Drewno jest wyrabiane zgodnie z Polskimi Normami oraz warunkami technicznymi udostępnionymi na stronie drewno.zilp.lasy.gov.pl.
  • Sprzedaż drewna dla nabywców detalicznych jest prowadzona w leśnictwach oraz biurze nadleśnictwa na podstawie cennika detalicznego, który udostępniony jest na stronie bip.lasy.gov.pl
 
 
Sprzedaż sadzonek
Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Brzózka prowadzona jest przez biuro nadleśnictwa w oparciu o cennik detaliczny wprowadzany zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka. Po odbiór materiału sadzeniowego należy zgłosić się do Szkółki Leśnej Wężyska, gdzie sadzonki są produkowane w systemie polowym.
 
Oferta Nadleśnictwa Brzózka oraz pozostałych nadleśnictw w RDLP Zielona Góra dostępna jest na stronie: https://sadzonki.zielonagora.lasy.gov.pl