Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Do pomników przyrody ożywionej zalicza się pojedyncze drzewa lub krzewy oraz grupy drzew, w tym zabytkowe aleje,  wyróżniające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami,.
Do pomników przyrody nieożywionej należą duże głazy narzutowe, a także ciekawe formy ukształtowania powierzchni ziemi (jaskinie, przełomy rzeczne, wodospady, jary itd.).
 
Na  terenie Nadleśnictwa Brzózka znajduje się jeden zarejestrowany pomnik przyrody. Jest to dąb szypułkowy rosnący w leśnictwie Lubiatów (gmina Dąbie). Drzewo ma 510 cm obwodu. Jego wiek jest szacowany na ponad 300 lat.
 
Za projektowane pomniki uważa się obiekty spełniające wymagania pomnika przyrody, które posiadają opracowaną dokumentację złożoną w Urzędzie Gminy. Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy mieszkaniec gminy (także wójt gminy lub urzędnik), szkoła, stowarzyszenie itp. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody, jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne obowiązujące dla danego gatunku.