Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona lasu jest podstawową dziedziną działalności gospodarczej w Nadleśnictwie Brzózka, której celem jest zabezpieczenie lasu przed szkodami.
 
Ochrona lasu obejmuje różnorodne działania mające na celu ochronę  przed czynnikami:
  • biotycznymi - szkodliwe owady, grzyby pasożytnicze, ssaki roślinożerne
  • abiotycznymi - susze, silne wiatry, przymrozki wczesne i późne, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury
  • antropogenicznymi - wywołane przez człowieka: pożary, zaśmiecanie lasu, intensywna penetracja terenów leśnych objętych zakazem wstępu przez turystów i zbieraczy runa, zanieczyszczenia przemysłowe.
 
Czynniki biotyczne:

W lasach Nadleśnictwa Brzózka największe zagrożenie biotyczne stanowi świat owadów:

 
Istotnym zagrożeniem dla lasów nadleśnictwa Brzózka są choroby powodowane przez grzyby takie jak huby czy opieńki.
 
Ochrona przeciwpożarowa stanowi ważny element ochrony lasów. Nadleśnictwo Brzózka zakwalifikowane jest do I kategorii (najwyższe) zagrożenia pożarowego lasu. Do głównych przyczyn pożarów na obszarze Nadleśnictwa Brzózka należą:
  • podpalenia,
  • nieostrożność człowieka.
 
Duża ilość pożarów związana jest z położeniem obszarów leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie miast i wsi. 
Teren nadleśnictwa Brzózka wyposażony jest w trzy wieże obserwacyjne znajdujące się w leśnictwach: Wężyska, Pław i Strużka.