Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

Obszary krajobrazu chronionego obejmują wyróżniające się krajobrazem tereny ważne dla turystyki i rekreacji. W obszarach nadleśnictwa Brzózka można zobaczyć np. kozę złotawą, która nie jest ssakiem i minoga rzecznego.
 
Na terenie nadleśnictwa Brzózka istnieją cztery obszary chronionego krajobrazu:
  • „Krośnieńska Dolina Odry"-  to fragment doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej -  znajdują się tutaj starorzecza, lasy łęgowe, duże kompleksy łąk wyczyńcowych  oraz selernicowych, w końcowym odcinku Bobru jest ważne tarlisko bolenia i minoga rzecznego,
  • „Rynna Pławska" - obszar położony w gminie Dąbie,
  • „Dolina Bobru"- położona jest w gminach: Dąbie, Żagań, Bobrowice , Krosno Odrzańskie, Małomice, Nowogród Bobrzański, Szprotawa; zamieszkuje ten obszar trzepla zielona, jelonek rogacz, bóbr europejski oraz wydra, chroni się tutaj kozę złotawą (ryba niewielkiej długości - 10 cm),
  • „Bronków-Janiszowice"-  w gminie Bobrowice; znajduje się tu Jezioro  Janiszowice (Strużka) ze zbiorowiskami roślinności torfowiskowej.
 
Obszary chronionego krajobrazu zajmują łączną powierzchnię 14 888 hektarów.