OBSZAR ZANOCUJ W LESIE - „GÓRY ŁOSIA”

Wyznaczony przez Nadleśnictwo Brzózka obszar do biwakowania rozproszonego pn. „Góry Łosia” obejmuje powierzchnię 1505,55 ha. Przeznaczony jest od uprawiania bushcraftu i surwiwalu oraz dla osób, które zechcą skorzystać z możliwości przenocowania „na dziko” w lesie.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie  oraz      z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub iPhone, z menu wybierz – mapy BDL    – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno          i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

Nadleśnictwo Brzózka nie posiada wyznaczonych stałych miejsc posługiwania się otwartym ogniem w lesie.

        Na terenach leśnych nadleśnictwa zabronione jest rozpalanie ogniska i używanie ognia otwartego                      (w tym: grilla, kuchenki gazowej).

  1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
  3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu;  

wykaz ww. powierzchni dostępny jest do pobrania na stronie:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_brzozka/komunikaty_i_ogloszenia

Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie,                                na drogach i szlakach w rejonie prac.

  1. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Wyznaczony obszar obejmuje obwód łowiecki nr 153, którego dzierżawcą jest Koło łowieckie „Dzik” Brzózka dzikbrzozka.zgpzl@gmail.com

oraz obwód łowiecki nr 169, które dzierżawi Koło łowieckie „Odyniec” Bobrowiceodyniecbobrowice.zgpzl@gmail.com

Wyżej wymienione obwody łowieckie znajdują się w zasięgu administracyjnym gminy Bobrowice www.bobrowice.pl , http://bip.bobrowice.pl/ .

Informację o planowanych polowaniach zbiorowych można uzyskać pod wyżej wymienionymi adresami lub poprzez kontakt z Nadleśnictwem Brzózka.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego sie w plikach do pobrania oraz przesłanie go na adres koordynatora łukasz.kowalewski@zielonagora.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Łukasz Kowalewski, łukasz.kowalewski@zielonagora.lasy.gov.pl 502 403 073

 

Nadleśnictwo Brzózka przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających        z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.