Asset Publisher Asset Publisher

„Warsztaty dla kadry pedagogicznej”

W dniu 10 grudnia 2014 r. na ścieżce edukacyjnej Braszka odbyły się organizowane przez Nadleśnictwo Brzózka warsztaty dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych z terenu administracyjnego nadleśnictwa.

Celem warsztatów było przedstawienie możliwości wykorzystania środowiska leśnego dla przeprowadzenia zajęć z różnych dziedzin nauki. Największym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z matematyką w przyrodzie, której podstawowe prawa i zależności często wynikały z obserwacji zjawisk naturalnych.

Materiały edukacyjne, którymi dysponuje nadleśnictwo skłoniły nauczycieli do dyskusji na temat udziału leśników w zajęciach lekcyjnych, które stałyby się atrakcyjniejsze i pozwoliłyby uwrażliwić  dzieci na znaczenie i piękno otaczającej nas przyrody.

Jak mówi stare porzekadło: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci" a na wypracowaniu właściwych postaw w stosunku do przyrody zależy zarówno leśnikom, jak i nauczycielom. Współpraca może więc przynieść w przyszłości wymierne efekty.