Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Brzózka przeważają siedliska borowe z dominacją sosny (93,22%).

Główne typy zbiorowisk leśnych występujących na terenie Nadleśnictwa Brzózka:

Dominują tutaj drzewostany jednogatunkowe - monokultury sosny.