Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – naturalne zbiorniki wodne, małe oczka wodne, kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy, starorzecza czy skarpy. Stanowią one pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie znajduje się w Polsce ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.

Nadleśnictwo Brzózka posiada 14 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 115,98 hektara, jeden pomnik przyrody oraz jedną strefę ochronną. 
 
Użytki ekologiczne nadleśnictwa Brzózka ostały zatwierdzone rozporządzeniem wojewody lubuskiego z 25 marca 2002r.
Są to:
 
1. W leśnictwie Brzózka:
 • „Bagna Bejtlicha" o powierzchni 6,25 ha, 
 • „Osiem hektarów" o powierzchni 16,97 ha,
 • „Raduszec" o powierzchni 11,24 ha, 
2. W leśnictwie Wężyska:
 • „Bagno Gorbuna" o powierzchni 10,65 ha,
3. W leśnictwie Łąkowa:
 •  „Bagno Koziarskiego" o powierzchni 4,74 ha,
 • „Bagno Łozowskiego" o powierzchni 4,46 ha, 
 • „Długie Bagno" o powierzchni 5,67 ha,
 • „Retno" o powierzchni 8,69 ha, 
4. W leśnictwie Brzeżnica i  Pław:
 • „Bagno Połupińskie" o powierzchni 11,18 ha,  
 • „Pławie" o powierzchni 10,63 ha –część użytku leży na terenie leśnictwa Pław,
5. W leśnictwie Bobrowice:
 • „Bobrowy Las" o powierzchni 3,52 ha, 
 • „Dachów" o powierzchni 13,32 ha ,
6. W leśnictwie Szczawno:
 • „Dwójka" o powierzchni 4,34 ha,  
7. W leśnictwie Strużka:
 • „Strużka" o powierzchni 4,32ha.