Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje około 60% z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja sprawiła, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w leśnych ekosystemach zostały zachwiane. Wpływa to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego w dzisiejszych czasach ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo, zarówno polskie jak i unijne.

Łowiectwo – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo łowieckie z 1995 r. – jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, jest działalnością człowieka w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
Zwierzęta łowne, które stanowi 20% gatunków ssaków i 12% ptaków występujących w Polsce, są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, gospodarowaniem zwierzyną łowną zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.
 
Na obszarze Nadleśnictwa Brzózka znajduje się 13  wydzierżawionych obwodów łowieckich, z czego 7 jest nadzorowanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka.
 
Należą one do następujących Kół Łowieckich:
  • 3 obwody -  „Bór"  Zielona Góra,
  • 2 obwody  - „Dzik" Krosno Odrzańskie,
  • 2 obwody -  „Dzik" Brzózka,
  • „Jeleń" Czerwieńsk,
  • „Drop" Zielona Góra,
  • 2 obwody -  „Lis" Gubin,
  • 2 obwody -  „Odyniec" Bobrowice.
 
Nadleśnictwo współpracuje z Kołami Łowieckimi w zakresie m.in. inwentaryzacji zwierzyny, ochronie ostoi, zapewnienia odpowiedniej ilości poletek łowieckich.