Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie tego środowiska leśnego, które już istnieje (odnawianie) oraz tworzenie nowego (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbieranie i przechowywanie nasion drzew i krzewów leśnych, produkcję sadzonek na szkółce, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Przy realizacji działań dotyczących hodowli lasu korzysta się z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska, dzięki czemu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 
Las powstaje w sposób naturalny lub jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest przygotowanie drzewostanu do uzyskania nowego pokolenia, tak aby możliwe było odnowienie lasu w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew i płynnej przemiany pokoleń.
 
Na terenie Nadleśnictwa Brzózka znajduje się 37 gospodarczych drzewostanów nasiennych: 33 sosnowe na łącznej powierzchni 168,19 ha, 2 brzozowe o powierzchni 4,42 hektara oraz 2 olszowe na powierzchni 5,53 hektara. Ponadto na terenie Nadleśnictwa znajduje się drzewostan zachowawczy sosnowy o powierzchni 4,13 ha. 
 
Aktualnie na terenie nadleśnictwa zlokalizowanych jest 76 upraw pochodnych na powierzchni 204,95 ha.
W ramach selekcji indywidualnej Nadleśnictwo Brzózka pozyskuje nasiona z pięciu drzew matecznych.
 
Średnioroczne zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu w Nadleśnictwie Brzózka przedstawiają się następująco:
 • odnowienia (powstawanie młodego pokolenia drzew) - 230 hektarów,
 • podsadzenia i podszyty (przebudowa drzewostanów) - 12 hektarów,
 • czyszczenia wczesne (zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w fazie rozwojowej upraw) - 227 hektarów,
 • czyszczenia późne (zabiegi hodowlane wykonywane w fazie rozwojowej młodnika) - 368 hektarów,
 • trzebieże (zabiegi pielęgnacyjne w starych drzewostanach) - 1.596 hektarów.
 
Szkółka leśna w Wężyskach składa się z 6 kwater o łącznej powierzchni 7,32 ha. 
WARUNKI PRZYRODNICZE SZKÓŁKI:
 • gleby skryto bielicowe, wytworzone z piasków zwałowych słabo gliniastych,
 • teren równy, na siedlisku borowym (bory mieszane świeże),
 • otoczeniem jest dojrzały drzewostan sosnowy z dębem i bukiem w drugim piętrze,
 • klimat ma charakter przejściowy pomiędzy klimatami kontynentalnym i oceanicznym, z przewagą cech klimatycznych tego drugiego,
 • amplitudy roczne i dobowe są tu mniejsze niż w centralnej Polsce (średnia roczna ok. +8C), a okres wegetacyjny dłuższy (220 dni),
 • najcieplejszym miesiącem jest lipiec, a najzimniejszym  styczeń,
 • spóźnione przymrozki wiosenne występują do końca kwietnia, a nawet do 20 maja,
 • opady przekraczają 600 mm rocznie (największe w lipcu, najmniejsze w lutym),
 • przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.
 
Infrastruktura szkółki: ogrodzenie siatkowe, budynek socjalny, wiata, lodownia, sztuczny zbiornik wodny, dwie kompostownie uzbrojone w deszczownię stałą, deszczownia stała wraz z automatycznym systemem nawożeniowym, droga wewnętrzna z płyt betonowych, magazyn środków ochrony roślin i nawozów oraz biobet.
 
Godziny otwarcia: pn. – pt. 7.00 – 15.00