Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa w Lasach Państwowych

Według oficjalnych statystyk w latach 2011-2020 na terenach Lasów Państwowych powstało ok. 25 tyś. pożarów o łącznej powierzchni 6049 ha. Przyniosło to straty w wielkości ok. 39 mln zł, a przeciętnie pożar występował na powierzchni około 25 ar. Pomimo tego, że system przeciwpożarowy funkcjonujący w Lasach Państwowych jest jednym z najlepszych systemów na świecie, w Polsce od lat odnotowujemy dużą ilość pożarów. 

Nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze należą do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego i należą do jednych z najbardziej palnych lasów w Polsce.

W skład systemu przeciwpożarowego Nadleśnictwa Brzózka wchodzą :

- dostrzegalnie przeciwpożarowe (Gronów, Dachów, Czarnowo),

- PAD (Punkt Alarmowo Dyspozycyjny) w biurze Nadleśnictwa,

- samochód patrolowo-gaśniczy,  

- punkty czerpania wody,

- dojazdy pożarowe.

W minionym roku na terenie lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Brzózka odnotowaliśmy 47 pożarów o łącznej powierzchni 2,48 ha.

Przeciętna powierzchnia pożaru w ubiegłym roku na terenach Nadleśnictwa Brzózka wyniosła 0,05 ha, a straty oszacowano na łączną kwotę ok. 50,16 tyś. zł. Zdecydowana większość pożarów była wynikiem działalności człowieka, rzadko były to zjawiska naturalne (np. wyładowania atmosferyczne).

Bezpośrednia akcja przeciwpożarowa w br. trwa nieprzerwanie od 26 marca, a dotychczasowo odnotowaliśmy już 6 pożarów o łącznej powierzchni 0,28 ha.

Dzięki czujnym obserwatorom oraz wielu pracownikom corocznie zaangażowanym w akcję bezpośrednią, Nadleśnictwo Brzózka skutecznie chroni lasy przed pożarami.

 

Pamiętajcie, że las to dobro wspólne, o które powinniśmy wszyscy dbać, dlatego :

- jeśli zauważycie pożar niezwłocznie zgłoście to dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

- jeśli możesz powiadom również PAD, dzwoniąc pod numer telefonu 68 391 78 18 lub 533 477 198.