Asset Publisher Asset Publisher

Ineormacja o zabiegach AGRO

Nadleśnictwo Brzózka informuje, że na przełomie kwietnia i maja br. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych tj. : barczatki sosnówki.

Do zabiegu zakwalifikowane zostały drzewostany o łącznej powierzchni  1066,45 ha    w tym: gmina Lubsko 815 ha , gmina Bobrowice 251,45 ha

położone w leśnictwach: Gozdno, Strużka – obręb leśny Bobrowice.

Pole zabiegowe zlokalizowane jest wewnątrz obszaru : 

1. Strużka - Chocicz – Tymienice – Wełmice – Przychów – Janiszowice.

Do zabiegu użyty zostanie preparat MOSPILAN 20 SP w stężeniu 0,3 kg/ha.                    Jest to związek z grupy pochodnych neonikotynoidów, zawierający jako substancję czynną – acetamipryd (20 %). Jest to insektycyd w formie proszku rozpuszczalnego            w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda oraz ekologiczny olej mineralny IKAR-95EC  (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody).  Ilość cieczy roboczej potrzebnej na zabezpieczenie 1 hektara wynosi około 3 litry. Ciecz rozbijana jest przez atomizery na mikrokrople (o wielkości ok. 150 mikrometrów), które osadzają się w koronach drzew.

Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni.

Obszary leśne zakwalifikowane do zabiegów ratowniczych na czas ich trwania zostaną oznakowane w terenie tablicami o treści:

„ ZAKAZ WSTĘPU DO LASU” - „ZABIEGI CHEMICZNE” z podanym terminem obowiązywania zakazu.