Asset Publisher Asset Publisher

Szkodnictwo leśne w Lasach Państwowych

Do podstawowych zadań pracowników Służby Leśnej, a zwłaszcza funkcjonariuszy Straży Leśnej należy zwalczanie szkodnictwa leśnego.

Szkodnictwo jest określane jako bezprawne korzystanie, pozyskiwanie produktów leśnych lub naruszanie przepisów dotyczących PGL LP, a w szczególności ochrony lasów.

              Strażnicy leśni każdego dnia patrolują lasy wchodzące w skład Lasów Państwowych, interweniując w przypadku zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia leśnego.

Wyróżniamy cztery podstawowe grupy szkodnictwa, z którym mierzą się funkcjonariusze Straży Leśnej:  

  • bezprawne korzystanie z lasu (śmiecenie, naruszanie granic, postój w niedozwolonym miejscu),
  • kłusownictwo,
  • kradzież lub zniszczenie mienia Nadleśnictwa,
  • kradzież drewna.

 

Do najczęstszych przewinień lub wykroczeń dochodzących na terenie Nadleśnictwa Brzózka należą :

- wjazd i postój w lesie (69% interwencji),

- używanie otwartego ognia na terenach leśnych (12% interwencji),

- zaśmiecanie lasu (2% interwencji),

- kradzież drewna (1% interwencji),

- inne (16% interwencji).

 

Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o nielegalnych wysypiskach śmieci na terenach

leśnych Nadleśnictwa Brzózka. Tylko w minionym roku (2020) Straż Leśna zlokalizowała w lesie lub bezpośrednio przy terenach leśnych  4 nielegalne wysypiska śmieci. Funkcjonariusze Straży Leśnej ukarali mandatami 2 osoby odpowiedzialne za wywóz śmieci do lasu, na łączną kwotę 1600 zł.

              Bieżący rok nie zapowiada się lepiej. Dotychczas Straż Leśna odnotowała już 2 sprawy związane z bezprawnym śmieceniem lasu.

 

Lasy Państwowe co roku wydają ok. 20 mln zł na sprzątanie i wywóz śmieci. Corocznie z lasów wywożone jest 115 tyś. m3 śmieci. Mimo wysokich kar oraz monitorowania coraz większej ilości miejsc - śmieci w lasach stale przybywa.

APELUJEMY! – oprócz szpetnego krajobrazu, śmieci stanowią realne zagrożenie dla przyrody i zwierząt. Dlatego prosimy,

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO LASU. Idąc na spacer, zabierz ze sobą swoje odpadki. Przypominamy o akcji #zabierz5zlasu, zadbajmy wspólnie o nasze lasy!