Asset Publisher Asset Publisher

Od nasionka do siewki

Termin wysiewu nasion na szkółkach leśnych  podyktowany jest wieloma czynnikami przyrodniczymi i gospodarczymi, między innymi terminem ich zbioru, czy zdolnością nasion do skiełkowania. Może odbywać się zarówno jesienią jak i wiosną, a w przypadku nasion wysiewanych na zielono, które wymagają natychmiastowego siewu po zbiorze – nawet w miesiącach letnich.
 

W przypadku nasion buka zwyczajnego na Szkółce Leśnej w Wężyskach, zdecydowaliśmy się na siew wiosenny. Nasiona buka wysiewane są zwykle jako ostatnie, ok. 15 maja,  ponieważ siewki buka są bardzo wrażliwe na wiosenne przymrozki, oto jak wyglądał ten proces krok po kroku .

Na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym siewem na szkółce leśnej, rozpoczęliśmy przygotowanie gleby wprowadzając do niej nawozy mineralne. Po tym czasie wykonaliśmy zabieg polegający na wywyższeniu grzędy siewnej, aby zapobiec ewentualnym podtopieniom, po ulewnych deszczach. Wykorzystując specjalistyczną maszynę wyznaczyliśmy bruzdy, w które wkrótce trafiły nasiona buka.         

 Nasiona przed siewem zostały zabezpieczone zaprawą nasienną, aby zapobiec ewentualnym chorobom grzybowym pojawiającym się w czasie kiełkowania.

 W następnym kroku nakryliśmy nasiona buka warstwą ziemi (ok. 2-3 cm) i delikatnie przy użyciu specjalistycznego wału docisnęliśmy powierzchnię siewów.

Na koniec zasiewy zabezpieczyliśmy przed ptactwem oraz nadmierną insolacją słoneczną,  siatką rozciągniętą na pałąkach nad zagonami siewnymi.

              Pierwsze wschody siewek buka można zaobserwować już po 3 tygodniach, jednakże czas ten może się wydłużyć nawet do 8 tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych.

 

Wiosną na Szkółce Leśnej w Wężyskach posialiśmy : sosnę zwyczajną, świerka pospolitego, brzozę brodawkowatą, brzozę omszoną, lipę drobnolistną, buka zwyczajnego, olszę szarą i olszę czarną na łącznej powierzchni 1,65 ha.  Z tego areału spodziewamy się uzyskać ok. 2 mln sadzonek do odnowień w latach następnych.