Asset Publisher Asset Publisher

Niebezpieczny przybysz znad Nilu na rzece Bóbr w Dychowie.

Wiosna jest doskonałą porą roku do obserwacji ptaków. Szukanie partnera, łączenie się w pary, budowa gniazda, karmienie piskląt, powodują, że w tym czasie ptaki są bardzo aktywne i ławo je zauważyć i usłyszeć. 

Urozmaicenie środowiska przyrodniczego wpływa pozytywnie na możliwości obserwacji wielu gatunków.

Przez teren Nadleśnictwa Brzózka przepływa przepiękna rzeka Bóbr, Odra stanowi północną granicę naszego nadleśnictwa. Rzeki kształtują specyficzny krajobraz i ekosystemy, w ich pobliżu można zauważyć ciekawe, niezbyt częste i niepospolite gatunki.

14 maja br. na wysepce na rzece Bóbr zauważono ciekawie wyglądającego ptaka. Z mostu pomiędzy Dychowem i Prądocinkiem udało się zrobić zdjęcie i określić jaki to gatunek. Okazało się, że to gęsiówka egipska Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766), inaczej nazywana gęsią egipską lub kazarką egipską.

Ojczyzną tej gęsiówki jest Afryka, nie jest jednak ptakiem wędrownym. W Europie pojawiła się w po celowych introdukcjach w parkach Anglii Wschodniej, Holandii i Belgii w latach 70. ubiegłego wieku.

Obecnie gęsiówki dostają się do środowiska naturalnego w Europie poprzez celowe uwalnianie do miejskich parków lub przez ucieczki z hodowli. Ptaki te hodowane są w celach ozdobnych zarówno w ogrodach zoologicznych jak i w prywatnych kolekcjach. Gatunek  kolonizuje także nowe obszary bez udziału człowieka, z populacji już zadomowionych.

Pierwszy lęg gęsiówki egipskiej w Polsce zaobserwowano w 2007 r. obecnie do lęgów dochodzi przede wszystkim w południowej i północno-zachodniej części Polski.

Gatunek ten żyje głównie na lądzie, choć dobrze pływa i chętnie nurkuje. Jest  głównie roślinożercą, okazjonalnie żywi się bezkręgowcami.

Dane z innych krajów dowodzą, że pojawienie się gęsiówki egipskiej wpływa niekorzystnie na rodzime gatunki ptaków. Ich zachowanie jest agresywne w stosunku do innych ptaków, potrafią topić niektóre z nich, zajmują terytoria i miejsca ich gniazdowania.

Obecnie w Polsce nie podejmuje się żadnych działań służących eliminacji lub izolacji tego gatunku. Gęsiówka egipska została ujęta w wykazie inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii i na liście roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Więcej informacji o tym gatunku i jego wpływie na środowisko można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.