Asset Publisher Asset Publisher

Barwy września

Las to złożony ekosystem. W zależności od wielu czynników: położenia geograficznego, podłoża na którym rośnie, klimatu, jest zróżnicowany  gatunkowo i strukturalnie,  zmienny w czasie i przestrzeni.

Cyklicznie w czasie ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca las zmienia swoje oblicze. Uważny obserwator zaobserwuje podczas zmieniających się pór roku różne barwy, zapachy, dźwięki i smaki.

Spacerując w lasach Nadleśnictwa Brzózka we wrześniu można zauważyć łany pięknie kwitnących krzewinek wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris. Lasy nadleśnictwa w dużym udziale rosną na ubogich i kwaśnych siedliskach -  takich jakie preferuje wrzos.

Zbiorowiska wrzosów spotyka się w postaci niewielkich płatów w lukach borów sosnowych, na obrzeżach drzewostanów, bezdrzewnych pasach na poboczach dróg leśnych i pod liniami energetycznymi.

W naszym nadleśnictwie zainwentaryzowano 17,66 ha zbiorowisk roślinnych zakwalifikowanych jako  suche wrzosowiska,  siedlisko przyrodnicze ważne dla Wspólnoty Europejskiej, ujęte w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Wrzos to także ważna roślina miododajna.

W centrach ogrodniczych możemy podziwiać liczne odmiany ozdobne wrzosu, o bardzo dekoracyjnych kwiatach.