Asset Publisher Asset Publisher

AKCJA "CHOINKA"

Okres przedświąteczny na terenie Nadleśnictwa Brzózka to czas szczególnej troski o podległe lasy, młodniki świerkowe oraz zwierzynę. Straż Leśna wraz z Policją i innymi służbami porządkowymi organizują wzmożone patrole terenów leśnych pod kryptonimem „CHOINKA".

Szczególnej kontroli podlegają młodniki świerkowe narażone na kradzieże choinek oraz ostoje zwierzyny gdzie poszukuje się wnyków. W miejscach sprzdaży choinek sprawdzane są źródła pochodzenia drzewek , także na drogach kontrolowane są pojazdy w zakresie legalności przewożonego drewna i choinek.

Przypominamy!

Kupując choinkę należy żądać od sprzedawcy aby wystawił paragon lub inny dokument sprzedaży.
Kradzież choinek z lasu jest wykroczeniem z art. 120 kodeksu wykroczeń grozi za to kara aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności.

Nadleśnictwo Brzózka w 2016r. nie prowadzi sprzedaży choinek.

 

Tomasz Kasperowicz