Lista aktualności Lista aktualności

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na rynek polski oraz w mniejszym stopniu na rynek zagraniczny.
 
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
Wycinka drzew prowadzona przez Nadleśnictwo jest jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej, a pozyskiwane w ten sposób drewno posiada międzynarodowe certyfikaty. Kupując tak oznaczone produkty można mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.
 
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w Planie Urządzenia Lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55% przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m3 drewna.
 
Pozyskane drewno pochodzi z:
  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów,
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu,
  • cięć sanitarnych – są one konsekwencją wystąpienia niepożądanych zjawisk natury przyrodniczej np. klęsk żywiołowych w lasach (huraganowe wiatry, powódź, pożar, gradacja owadów itp.).
 
Rodzaje użytkowania lasu: 
 
Na terenie nadleśnictwa Brzózka średnio w skali roku pozyskuje się około 101,4 tys. metrów sześciennych drewna (grubizny iglastej i liściastej - zgodnie z etatem cięć) oraz około 10,5 tys. metrów sześciennych drobnicy (użytkowej - 80% i opałowej - 20%). 
 
Użytkowanie rębne związane z koniecznością odnowienia drzewostanów obejmuje średniorocznie powierzchnię cięć około 203 hektara.
 
Użytki przedrębne (użytki drzewne pozyskane w trakcie wykonywania cięć pielęgnacyjnych) pozyskiwane są średniorocznie na powierzchni 1556 hektara.