Lista aktualności Lista aktualności

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY NADLEŚNICTWA BRZÓZKA

Dnia 15 września 2016r. w Nadleśnictwie Brzózka  odbyła się narada kierownictwa jednostek organizacyjnych zwołana przez Dyrektora RDLP w Zielonej Górze. Po zakończonej naradzie dokonano oficjalnego otwarcia nowej siedziby nadleśnictwa. W uroczystości poza kierownictwem RDLP udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, policji, straży pożarnej oraz pracownicy Nadleśnictwa Brzózka. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Leszek Banach oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzózka Piotr Świder. Budynek został poświęcony przez Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie księdza Marka Kowala. Przy tej szczególnej okazji wyróżnieni zostali pracownicy Nadleśnictwa Brzózka. Kordelas Leśnika Polskiego otrzymał Pan Antoni Piekarski, leśniczy leśnictwa Bobrowice, a tytuł „Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego" został nadany Danucie Zabiegałowskiej, Justynie Śliwińskiej, Adamowi Mieszańcowi, Stanisławowi Kościelniakowi oraz Jerzemu Szlachetce.

autor tekstu Marta Kozak