Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie na wyłonienie inspektora nadzoru

W związku z migracją serwisu BIP Nadleśnictwa Brzózka na stronę GOV.PL/BIP poniżej znajduje się do pobrania informacja na temat wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie
zbiornika retencyjnego ORLI STAW Lubiatów.