Lista aktualności Lista aktualności

MONITORING

Informujemy, że związku z obowiązkiem ochrony lasu przed występującymi kradzieżami, zniszczeniami mienia, zaśmiecaniem i innymi przejawami szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Brzózka prowadzony jest monitoring wizyjny.

Uprawnionym do prowadzenia dozoru wizyjnego i administratorem danych jest nadleśniczy Nadleśnictwa Brzózka reprezentujący Skarb Państwa w zakresie określonym ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Obraz zarejestrowany w czasie monitoringu podlega zniszczeniu. Jedynie w przypadku stwierdzenia zapisu czynu zabronionego lub czynu karalnego zabezpiecza się zapis obrazu i przekazuje do organów powołanych do utrzymania porządku publicznego, ścigania przestępstw i wykroczeń.

Każda osoba, której wizerunek został utrwalony w czasie monitoringu, albo która przypuszcza, że jej wizerunek został utrwalony, może żądać wskazania jakie informacje na jej temat pozyskał administrator w czasie stosowania monitoringu.

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych