Lista aktualności Lista aktualności

Kolorowa Natura 2000

Jesień w tym roku jest wyjątkowo piękna. Przebarwiające się liście długo utrzymują się na drzewach, a słoneczne dni zachęcają do spacerów w lesie.

Szczególnie atrakcyjne są drzewostany liściaste. W naszym nadleśnictwie znajduje się część obszaru Natura 2000 Dąbrowy Gubińskie, który został ustanowiony dla ochrony cennych siedlisk przyrodniczo-leśnych. Jednym z nich jest siedlisko określane jako Kwaśna buczyna niżowa ( 9110). Ten piękny drzewostan jest ostoją różnorodności biologicznej. Szczególnie jesienią możemy w nim podziwiać bogactwo grzybów naziemnych, nadrzewnych oraz epiksylicznych - rozwijających się na martwym drewnie.