Lista aktualności Lista aktualności

Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej

11 lutego obchodzimy Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej

Na naszym terenie tegoroczna zima nie jest zbyt surowa. Dla leśnych zwierząt szczególnie uciążliwe są długotrwale ostre mrozy i gruba pokrywa śnieżna utrzymująca się przez długi czas. Wtedy często podejmuje się działania w celu zwiększenia bazy żerowej dla zwierząt.

Każdej zimy podczas cięć pielęgnacyjnych leśnicy pozostawiają na okres paru tygodni  ścięte drzewa, umożliwiając zwierzynie płowej zdobycie pożywienia.  Jest to też sposób na ograniczanie szkód jakie wyrządzają te zwierzęta w uprawach leśnych i młodnikach.

Pożyteczną i sprawiającą wiele satysfakcji jest tradycja dokarmiania zimą ptaków. W Polsce obserwuje się wzrost popularności tej formy pomocy ptakom.

W Nadleśnictwie Brzózka corocznie wykłada się ok. 800 kg karmy dla ptaków w formie ziaren i karmy ziarnisto-tłuszczowej.

W karmnikach najczęściej pojawiają się sikory( bogatka, modra, uboga), kowalik, dzięcioły, kos, wróbel, mazurek, dzwoniec. Dla tych ptaków odpowiednie są mieszanki ziaren: lnu, konopi, słonecznika, zbóż, chwastów  a także tłuszcze. Kos chętnie korzysta z pozostawionych w ogrodzie jabłek.  

Bardzo ważne jest, by żaden z produktów nie był solony. Tłuszcze nie powinny być zjełczałe i w temperaturze dodatniej powinno się je zabierać z karmnika. Konieczne jest też utrzymywanie czystości w karmniku, należy usuwać resztki pokarmu, odchodów, by nie stały się źródłem infekcji ptasich chorób. Raz rozpoczęte dokarmianie należy kontynuować przez całą zimę, ponieważ ptaki zapamiętują  miejsca wykładania karmy ( szczególnie sikora bogatka ma dobrą pamięć) i w poszukiwaniu pokarmu często je odwiedzają.

 

Tekst i zdjęcia: Barbara Świder