Lista aktualności Lista aktualności

Burza 7 lipca 2015

Środowy poranek 8 lipca 2015 r. odsłonił ogrom zniszczeń jakich dokonała burza przechodząca nad lasami Nadleśnictwa Brzózka. Od godzin porannych służby terenowe nadleśnictwa i pracownicy Zakładów Usług Leśnych rozpoczęły pierwsze prace przy przywracaniu przejezdności dróg. Rozpoczęto też prace inwentaryzacyjne przy szacowaniu rozmiaru i skali uszkodzeń w drzewostanach. Obecnie szacujemy, iż na powierzchniach leśnych znajduje się ok. 3 200 m3 wywrotów i złomów.

Skutki burzy będą stanowiły w lesie niebezpieczeństwo jeszcze przez kilka tygodni - do czasu usunięcia szkód.

Przestrzegamy wszystkich odwiedzających lasy przed wchodzeniem na uszkodzone powierzchnie i przechodzenie pod zawieszonymi drzewami.