Lista aktualności Lista aktualności

„Aktywne Udostępnianie Lasu”

Nadleśnictwo Brzózka realizując Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014" wykonało modernizację trzech Miejsc Postoju Pojazdów, zlokalizowanych w miejscach najsilniejszego ruchu turystycznego.

Miejsce postoju pojazdów  (MPP) to obiekt wyposażony w urządzenia turystyczno-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca postojowe, umożliwiające przemieszczającym się turystom bezpieczny postój na terenach PGL LP.

W ramach programu zrealizowano utwardzenie zjazdów, stref parkingowych oraz stref wypoczynkowych, a także wyposażenie w urządzenia małej architektury, tj. ławki, stoły, kosze na śmieci, ogrodzenia i tablice.

MPP „Dąbie" umożliwia dojazd do jeziora Dąbie z drogi nr 288. Teren ten został udostępniony głównie ze względu na masowy, letni wypoczynek „plażowiczów" i wędkarzy.

MPP „Nad kanałem" oraz „Gozdno" powstały z myślą o podróżujących drogą nr 287, która wiedzie przez zalesione tereny łącząc dwie aglomeracje: Lubsko i Bobrowice. Pozwala na wypoczynek na łonie natury i zregenerowanie sił do dalszej podróży.